Paszkowska Małgorzata, Nowe zasady wystawiania skierowań na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikowania/dobierania zabiegów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady wystawiania skierowań na rehabilitację leczniczą oraz kwalifikowania/dobierania zabiegów

Rehabilitacja lecznicza należy do świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W ramach prawa do rehabilitacji leczniczej pacjentowi przysługuje prawo m.in. do rehabilitacji w formie ambulatoryjnej oraz domowej. Od 1.01.2019 r. wskutek zmian prawa zmieniły się zasady wystawiania skierowań na rehabilitację oraz zlecania zabiegów. Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie zmian w zakresie zasad wystawiania skierowań przez lekarzy na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych oraz domowych. Komentarz nie obejmuje problematyki rehabilitacji pocovidowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX