Nowe zasady stosowania przez świadczeniodawców standardu rachunku kosztów - OpenLEX

Klisowska Izabela, Nowe zasady stosowania przez świadczeniodawców standardu rachunku kosztów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady stosowania przez świadczeniodawców standardu rachunku kosztów

Ograniczone środki finansowe przeznaczane na opiekę zdrowotną w każdym systemie determinują potrzebę identyfikacji, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń. Koszty stanowią zasadniczy przedmiot zainteresowania zarówno zarządzających poszczególnymi podmiotami wykonującymi działalność lecznicą, jak i płatnika – Narodowego Funduszu Zdrowia. Bez wiedzy o poziomie kosztów, ich identyfikacji, nie sposób konstruować planów działania strategicznego płatnika świadczeń, jak też całego systemu opieki zdrowotnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX