Gąsiorek Piotr, Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach

Od 4.09.2021 r. obowiązują nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Rozporządzenie znosi ewaluację zewnętrzną i wewnętrzną oraz monitorowanie. Po zmianie nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w dwóch formach: kontroli i wspomagania.

W komentarzu zostały omówione m.in.: formy sprawowania nadzoru pedagogicznego według nowych zasad, wymagania wobec jednostek systemu oświaty, zadania i kompetencje dyrektora jednostki systemu oświaty, kuratora oświaty oraz innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, zasady sprawowania nadzoru w okresie pandemii COVID-19 oraz zagadnienia nadzoru pedagogicznego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX