Kosieradzki Tomasz, Zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych

Obowiązek sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych dotyczy znacznie mniejszej grupy podmiotów niż w przypadku lokalnej dokumentacji cen transferowych. Niniejszy komentarz ma na celu udzielić odpowiedzi, kto i do kiedy jest zobowiązany do sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych. Komentarz dotyczy przepisów obowiązujących w roku 2021 jak również w roku 2022.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX