Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 r. - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe zasady składania zeznań podatkowych od 2019 r.

Od 1.01.2019 r. weszły w życie nowe regulacje prawne, na mocy których krajowa administracja skarbowa automatycznie przygotuje dla podatnika (podatku dochodowego od osób fizycznych) zeznania roczne, na podstawie których będzie on mógł się (skutecznie) rozliczyć z podatku przed fiskusem. W pierwszej kolejności dotyczy to zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 r. Zeznania te podatnikom będą udostępniane od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. w wersji elektronicznej w specjalnej aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Stosowne regulacje są zawarte w ustawie z dnia 4.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX