Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym i rola Prezesa UOKIK - OpenLEX

Nowakowski Michał, Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym i rola Prezesa UOKIK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady rozpatrywania reklamacji na rynku finansowym i rola Prezesa UOKIK

W pierwszej połowie grudnia Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej, IX kadencja, druk sejm. nr 834. Projekt od początku budził emocje ze względu na istotne zmiany instytucjonalne, tj. likwidację urzędu Rzecznika Finansowego odpowiedzialnego m.in. za ochronę interesów klientów podmiotów rynku finansowego i przekazanie tych kompetencji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). Dodatkowo ostateczna wersja ustawy skierowana do parlamentu zawiera bardzo krótki okres na przygotowanie stosownej dokumentacji przez podmioty rynku finansowego. Jakie zmiany prawdopodobnie zostaną uchwalone jeszcze przed nowym rokiem?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX