Sługocka Martyna, Nowe zasady przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa nowelizująca ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie likwiduje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wprowadza jednak zmiany w procedurze ich uchwalania, które, w ocenie autorów zmian, mają ułatwić i przyspieszyć procedurę planistyczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX