Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności - OpenLEX

Słomka Kinga, Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (ustawa przekształceniowa) jest odpowiedzią na postulaty w szczególności współużytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których wyodrębniono własność lokali. Obowiązująca wcześniej ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowana wieczystego w prawo własności nieruchomości teoretycznie dawała im taką możliwość, ale doprowadzenie do przekształcenia w praktyce było niezwykle utrudnione poprzez konieczność uzyskania zgody wszystkich podmiotów, którym prawo użytkowania wieczystego przysługiwało. Ustawa przekształceniowa miała na celu usunięcie iluzoryczności ww. uprawnień poprzez wprowadzenie automatyzmu ich realizacji, a w dalszej kolejności – stopniowego wygaszania prawa użytkowania wieczystego w zakresie oznaczonych nieruchomości. Z praktycznego punktu widzenia, zarówno dotychczasowi, jak i nowi właściciele powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na to, jakie grunty będą podlegały przekształceniu, ile to będzie kosztowało i kogo obciąża obowiązek płatniczy oraz jakie przysługują im prawa i obciążają obowiązki służące osiągnięciu celu omawianej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX