Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej - jak wdrożyć zmiany w placówce?

Od 15.04.2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.r.z.w.d. Niniejszy komentarz ma na celu przedstawienie Czytelnikom kluczowych zmian wynikających z nowego rozporządzenia, z uwzględnieniem praktycznej strony ich wdrożenia w placówce medycznej. Autor prezentuje najważniejsze nowości wprowadzone rozporządzeniem, a następnie zestawia je z niezbędnymi praktycznymi działaniami, które podmioty wykonujące działalność leczniczą będą musiały podjąć, oraz akcentuje najistotniejsze elementy rozporządzenia, na które podmioty te muszą zwrócić uwagę w trakcie praktycznego wdrożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?