Nowe zasady outsourcingu dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA. Nowe technologie a podejście regulatorów. - OpenLEX

Nowakowski Michał, Nowe zasady outsourcingu dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA. Nowe technologie a podejście regulatorów.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady outsourcingu dla instytucji finansowych w świetle wytycznych EBA. Nowe technologie a podejście regulatorów.

Rozwój technologii finansowych (szeroko rozumiany fintech – ang. financial technology) w ostatnich latach przyśpieszył. Widoczne jest to nie tylko po liczbie nowych podmiotów pojawiających się na rynku finansowym, ale również działaniach podejmowanych przez banki w kontekście ich transformacji cyfrowej. Nowe technologie są z jednej strony szansą, z drugiej zaś dużym wyzwaniem biznesowym i regulacyjnym. Coraz częściej znaczące instytucje decydują się na współpracę z fintechami oraz dostawcami, co wymaga zazwyczaj zawierania umów outsourcingowych, które „rządzą się” swoimi surowymi prawami. Ze względu na tematykę opracowania nie wszystkie obszary dotyczące wytycznych zostaną wyczerpująco opisane.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX