Nowe zasady outsourcingu bankowego w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związki z zapewnieniem rozwoju rynku... - OpenLEX

Nowakowski Michał, Nowe zasady outsourcingu bankowego w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związki z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady outsourcingu bankowego w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związki z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku wprowadza wiele zmian, które przynajmniej w założeniu mają przyczynić się do rozwoju rynku finansowego, w szczególności w związku z rozwojem nowych technologii. Jedną z ustaw, która ma przejść gruntowną zmianę, jest ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe – dalej pr. bank. Rewolucyjne zmiany zajdą przede wszystkim w obszarze outsourcingu, bowiem przepisy dostosowują Prawo bankowe do wymogów wskazanych m.in. w wytycznych EBA w sprawie outsourcingu. Na pozór nieistotne zmiany pojawiać się mają także w zakresie przekazywania informacji pomiędzy różnymi organami oraz instytucjami obecnymi na rynku finansowym. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony zostanie odrębny komentarz, zaś w niniejszym opracowaniu przyjrzymy się zmianom, jakie zaszły w obszarze szeroko rozumianego outsourcingu bankowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX