Ratajszczak Artur, Nowe zasady nadzoru wojewodów nad gospodarką nieruchomościami i obowiązki JST w tym zakresie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady nadzoru wojewodów nad gospodarką nieruchomościami i obowiązki JST w tym zakresie

W dniu 9.09.2021 r. weszły w życie zmiany wprowadzone do ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. – na mocy ustawy z 8.07.2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te polegają na wprowadzeniu rozwiązań wzmacniających i wspierających działania nadzorcze wojewodów nad realizowaniem przez starostów zadań zleconych. Ich wprowadzenie tłumaczone jest potrzebą usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX