Suchanowska Joanna, Nowe zasady gromadzenia danych osobowych pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe zasady gromadzenia danych osobowych pracowników

Od 25.05.2018 r. zaczęły bezpośrednio obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO. Ich implementacja następuje na mocy nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy zawierającej przepisy wprowadzające tę ustawę. Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych weszła w życie 25 maja 2018 r. Prace nad projektem ustawy zawierającej przepisy wprowadzające tę ustawę nie zostały jednak jeszcze zakończone. Na gruncie prawa pracy nowe przepisy wprowadzają regulacje bardziej konkretne, a niekiedy nawet bardziej restrykcyjne od tych zawartych w RODO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX