Majchrzak Aneta, Nowe zasady finansowania zadań oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady finansowania zadań oświatowych

Opublikowana pod koniec listopada ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – dalej u.f.z.o. – ma stanowić kompleksowy i spójny zbiór przepisów regulujących kwestię finansowania zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki. Jej celem jest także ujednolicenie przepisów dotyczących systemu finansowania oświaty oraz wyeliminowanie przepisów niejasnych. Ustawa ta reguluje również inne kwestie związane z oświatą, w tym zawiera przepisy wpływające na zasady zatrudniania nauczycieli zawarte w Karcie Nauczyciela. Nowe przepisy będą wchodziły w życie etapami – 1.01.2018 r. oraz 1.09.2018 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX