Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r. - OpenLEX

Świtkowski Marcin, Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady doręczania pism procesowych po reformie postępowania cywilnego z lipca 2019 r.

6.08.2019 r. została ogłoszona ustawaz 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Nowelizacja ta jest największą w ostatnich latach zmianą procedury cywilnej, która modyfikuje wiele kluczowych regulacji procesowych oraz wprowadza dość dużo całkowicie nowych rozwiązań. Jedną z takich kluczowych zmian wprowadzonych nową ustawą jest likwidacja tzw. fikcji doręczeń i wprowadzenie nowych zasad doręczenia pism procesowych, w szczególności pierwszych pism procesowych w sprawie. Nowelizacja zwiększyła także rolę komorników sądowych w procedurze doręczania pism procesowych. Dotychczas ich rola była w tym zakresie niewielka, a doręczanie przez nich pism procesowych – wyjątkowe i sporadyczne. Ustawodawca uznał, że „powaga Państwa Polskiego, w którego imieniu wydaje się wyroki, wymaga, by procesy były prowadzone rzetelnie – a nie z dopuszczoną z góry możliwością, że adres pozwanego jest fałszywy i z perspektywą doraźnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX