Nowe zasady budowy domów do 70 m2 - OpenLEX

Fiktus Paweł, Nowe zasady budowy domów do 70 m2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe zasady budowy domów do 70 m2

Nowelizacja ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. oraz ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p., dokonana na podstawie ustawy z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwukondygnacyjnych o powierzchni zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane, przy czym liczba tych budynków na działce nie może być większa niż jeden na każde 500 m² powierzchni działki, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Możliwość realizacji owych budynków ma być ujęta w nowej jednostce redakcyjnej – art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX