Nowe zarządzenie Prezesa NFZ - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące deklaracji POZ/KAOS - OpenLEX

Paszkowski Artur, Nowe zarządzenie Prezesa NFZ - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące deklaracji POZ/KAOS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 września 2019 r.
Autor:

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące deklaracji POZ/KAOS

W dniu 29 stycznia 2015 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie Nr 8/2015/DI w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS. Zarządzenie implementuje normy wynikające z przepisów zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna Nr 3/2015/DSOZ.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX