Kryczka Sebastian , Nowe wymogi w zakresie bhp oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe wymogi w zakresie bhp oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe są dobrze znane i ugruntowane. Przepisy w tym zakresie obowiązują w niezmienionym kształcie od ponad 20 lat - podczas których dokonały się bardzo istotne zmiany w zakresie stosowanych w procesach pracy rozwiązań technicznych. Odpowiedzią na obecną sytuację są przepisy rozporządzenia zmieniającego obecne rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Warto wcześniej wiedzieć jakie zmiany mają zostać wprowadzone - co pozwoli wstrzymać się z modyfikacją komputerowych stanowisk pracy dostosowując się do nowych, przyszłych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX