Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Nowe uprawnienia pacjentów niepełnosprawnych w systemie ochrony zdrowia w szczególności w zakresie rehabilitacji

1.Wstęp

Ustawa z 9.05.2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – dalej u.s.r.w.n., wchodząc w życie 1.07.2018 r., wprowadziła rozwiązania, których celem jest szersze niż dotychczas realizowanie konstytucyjnych uprawnień osób niepełnosprawnych do uzyskania szczególnej opieki. Jest to odpowiedź na głosy niepełnosprawnych i ich rodzin, którzy domagali się od państwa udzielenia im lepszej opieki. Aby prawidłowo zinterpretować szczególne rozwiązania przewidziane w ustawie o wsparciu niepełnosprawnych, konieczne jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania: kto jest beneficjentem szczególnych rozwiązań oraz jakie mechanizmy w ramach sytemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego zostały zapewnione, ażeby urzeczywistnić wsparcie dla tej uprzywilejowanej grupy? Przy podejmowaniu rozważań nad obydwoma powyższymi zagadnieniami konieczne staje się uwzględnienie dwóch nowelizacji, które również wprowadziły nowe uprawnienia dla niepełnosprawnych, tj.:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?