Nowe środki w zakresie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa NIS 2) - OpenLEX

Bujalski Rafał, Nowe środki w zakresie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa NIS 2)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe środki w zakresie cyberbezpieczeństwa (dyrektywa NIS 2)

Zwiększenie odporności i zdolności reagowania na incydenty w zakresie cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym i prywatnym, jak i w UE jako całości to cel tzw. dyrektywy NIS 2.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX