Czech Tomasz, Nowe regulacje prawne w celu przeciwdziałania lichwie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowe regulacje prawne w celu przeciwdziałania lichwie

W komentarzu zamieszczono analizę nowych regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie lichwie. Regulacje obejmują rozszerzone obowiązki instytucji pożyczkowych w związku z badaniem zdolności kredytowej konsumentów, nakładają na te instytucje dodatkowe ograniczenia oraz poddają je nadzorowi publicznoprawnemu Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto dwutorowo wyznaczają ograniczone limity kosztów pozaodsetkowych oraz precyzują normę karną dotyczącą przestępstwa lichwy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX