Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Od 1 września 2019 r. w pięcioletnim technikum, branżowej szkole I stopnia (BSI) i branżowej szkole II stopnia (BSII), szkole policealnej oraz klasie I czteroletniego technikum obowiązuje nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Modyfikacji ulegnie także podstawa programowa kształcenia w zawodach. We wszystkich klasach I wymienionych szkół, z wyjątkiem czteroletniego technikum, obowiązywać będzie nowe rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. Większość wprowadzonych rozwiązań jest inna od dotychczas obowiązujących. Niniejsze opracowanie zawiera analizę najważniejszych zmian w organizacji wymienionych szkół w zakresie wskazanych rozporządzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?