Zdziarska Edyta, Nowe przepisy AML - wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe przepisy AML - wyzwanie dla narzędzi informatycznych wspierających instytucje obowiązane

Od 31.10.2021 r. wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy AML. Oznaczają one m.in. nowe obowiązki związane z weryfikacją danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz ustaleniem statusu PEP zgodnie z nowym rozporządzeniem. Czy narzędzia informatyczne są przygotowane na najbliższe zmiany? Jakie wsparcie powinny zapewniać instytucjom obowiązanym? Artykuł zawiera m.in. odpowiedzi na te pytania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX