Bochenek Michał, Nowe prawo zamówień publicznych w JOPS

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowe prawo zamówień publicznych w JOPS

Zamówienia publiczne to problematyka skomplikowana, a przy tym trudna i ściśle sformalizowana, ponieważ zarówno zamawiający, jak i wykonawca mają obowiązek działać w określony przepisami prawa sposób i spełniać precyzyjne wymagania zawarte w odpowiednich regulacjach. Z punktu widzenia jednostki zamawiającej proces udzielania zamówień publicznych regulowany jest na dwóch poziomach, tzn. norm powszechnie obowiązujących (ustaw, rozporządzeń) oraz regulaminów wewnętrznych. Obowiązujące zasady dotyczące zamówień publicznych przewidują szereg sytuacji, w których stosowanie rozbudowanych procedur przetargowych nie jest obowiązkowe. Wyjątki te mogą znaleźć zastosowanie np. z uwagi na przedmiot udzielanego zamówienia – tzw. wyłączenia przedmiotowe – lub podmiot, który udziela danego zamówienia – tzw. wyłączenia podmiotowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX