Nowe prawo o zgromadzeniach - uwagi ogólne - OpenLEX

Makowski Kamil, Nowe prawo o zgromadzeniach - uwagi ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Nowe prawo o zgromadzeniach - uwagi ogólne

Organizowanie i odbywanie zgromadzeń jest niezwykle istotnym elementem funkcjonowania wolnego społeczeństwa. W połączeniu z posiadaniem czynnego i biernego prawa wyborczego, wolnością osobistą człowieka, dostępem do informacji publicznej, wolnością tworzenia partii politycznych, wolnością prasy i środków masowego przekazu wolność zgromadzeń buduje podstawy świadomego, nowoczesnego i odpowiedzialnego za swoje państwo społeczeństwa.

W komentarzu praktycznym omówiono znaczenie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach – dalej pr. zgrom. – oraz wprowadzane przez nią rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX