Kopytowska Maria, Nowe obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego wynikające z wprowadzenia EKOB

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego wynikające z wprowadzenia EKOB

System Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – dalej system c-KOB podobnie jak system EDB został wprowadzony do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – dalej zm. pr. bud. Wraz z wprowadzeniem – w ramach systemu c-KOB – książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego nałożone zostały nie tylko nowe obowiązki, ale i przyznane nowe uprawnienia. Celem niniejszego komentarza jest omówienie najistotniejszych zmian w zakresie pr. bud. dotyczących uprawnień i obowiązków właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego związanych z wprowadzeniem elektronicznej książki obiektu budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX