Nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości- reforma KPC - OpenLEX

Rzewuski Maciej, Nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości- reforma KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości- reforma KPC

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obszerną nowelizację procedury cywilnej we wszystkich jej stadiach. Podstawowe cele projektodawcy oscylowały wokół przeciwdziałania przewlekłości i obstrukcji procesowej z jednej strony, oraz zapewnienia pozwanemu realnych środków ochrony prawnej z drugiej. Zmiany dotknęły również praw i obowiązków sędziów oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości, które stały się przedmiotem niniejszego opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX