Burtowy Michał, Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe obowiązki pieszych oraz kierujących pojazdami

Niniejszy praktyczny komentarz ma na celu przystępne omówienie nowych obowiązków pieszych oraz kierujących pojazdami w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463, dalej jako ”nowelizacja z 25.02.2021 r.”). Przepisy te mają wpłynąć na modyfikację niektórych relacji pomiędzy uczestnikami ruchu, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450, dalej jako: „p.r.d.”), a pośrednio również na tematykę przestępstw i wykroczeń w komunikacji oraz czynów niedozwolonych związanych z ruchem pojazdów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX