Skorupka Agnieszka, Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowe obowiązki pełnomocników procesowych - reforma KPC

Największe zmiany dotyczące pełnomocników procesowych, jakie wprowadza ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, obejmują zakres postępowania rozpoznawczego. Reforma zakłada wielowariantowy model postępowania rozpoznawczego składający się z etapu wymiany pism procesowych (przygotowawczych), posiedzenia przygotowawczego mającego na celu zakończenie postępowania bez przeprowadzania rozprawy oraz rozprawy, jako ostateczności, która stanie się kulminacją postępowania sądu ze sprawą. Jak zatem zmienią się obowiązki pełnomocników procesowych w postępowaniu rozpoznawczym? W komentarzu praktycznym zostaną omówione najważniejsze zmiany dotyczące etapu przygotowania sprawy do rozpoznania, rozpoznania sprawy oraz sporządzenia apelacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX