Jastrzębski Maciej, Nowe obowiązki organów nadzoru budowlanego w procesie inwestycyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki organów nadzoru budowlanego w procesie inwestycyjnym

Duża nowelizacja ustawy - Prawo budowlane obowiązująca od 19 września 2020 r. wprowadza także zmiany obejmujące działanie jednego z dwóch zasadniczych organów administracji mających istotny udział na przebieg procesu budowlanego – organów nadzoru budowlanego. W jaki sposób nowelizacja wpłynie na obowiązki i uprawnienia tych organów?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX