Maj Joanna, Nowe obowiązki i kary administracyjne wprowadzone ustawą o rewitalizacji rzeki Odry

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki i kary administracyjne wprowadzone ustawą o rewitalizacji rzeki Odry

Nowe rozwiązania prawne wprowadzone w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze mają charakter systemowy, stąd też niezbędne okazało się wprowadzenie zmian w wielu innych aktach prawnych, w tym zwłaszcza w Prawie wodnym.

Ustawodawca zdecydował się powołać nowe obowiązki wynikające z przepisów wodnoprawnych, w tym wprowadzenia uprawnienia do wejścia na teren cudzej nieruchomości przez inwestora w celu przeprowadzenia pomiarów, badań i innych prac, w szczególności niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określić zasady funkcjonowania systemu retencyjno-dozującego, jeżeli taki system został już wprowadzony w zakładzie, a także wprowadzić regulacje dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie systemu retencyjno-dozującego oraz zupełnie nowe kary administracyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX