Bursztynowicz Michał, Nowe obowiązki gmin związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki gmin związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków

Działka budowlana przewidziana pod zabudowę powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia samej działki lub bezpośrednio budynku do sieci kanalizacyjnej. W razie braku warunków do takiego przyłączenia działka może być wykorzystana pod zabudowę tylko pod warunkiem zastosowania zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków. W dniu 9.08.2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wymagań, jakie ustawodawca stawia właścicielom nieruchomości, którzy chcą zrealizować powyższe inwestycje. Z tym dniem zmieniły się jednak również regulacje dotyczące obowiązków gmin, w tym związane właśnie z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX