Nowe obowiązki gmin w zakresie odbioru odpadów komunalnych wprowadzone nowelizacją z 6.09.2019 r. - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Nowe obowiązki gmin w zakresie odbioru odpadów komunalnych wprowadzone nowelizacją z 6.09.2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki gmin w zakresie odbioru odpadów komunalnych wprowadzone nowelizacją z 6.09.2019 r.

Nowelizacja ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – dalej u.u.c.p.g., dokonana ustawą z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 6.09.2019 r., wprowadziła kolejną rewolucję śmieciową. Dodatkowo część zmienionych przepisów jest niejasna i stwarza problemy interpretacyjne. W komentarzu omówiono najbardziej skomplikowane zagadnienia z zakresu wskazanej nowelizacji, czyli kwestię nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, sytuację właścicieli domków letniskowych i ogródków działkowych, a także deklarację śmieciową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX