Nowe obowiązki dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności - OpenLEX

Białek Tadeusz, Nowe obowiązki dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowe obowiązki dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności

Ustawa z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.p.t.u. – wprowadza kolejny etap rozwoju mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment) w Polsce, tj. obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawą wprowadzenia ww. zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z 18.02.2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej decyzja 2019/310.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX