Nowe możliwości łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych - OpenLEX

Mordaka Katarzyna, Murawska Elżbieta, Szachogłuchowicz Krzysztof, Nowe możliwości łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Nowe możliwości łączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Komentarz praktyczny ma na celu przybliżenie zakresu zmian do ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – dalej u.f.i. – w brzmieniu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku z 15.07.2021 r. w zakresie dotyczącym możliwości łączenia wszystkich niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w miejsce dotychczasowych regulacji pozwalających na łączenie wyłącznie niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. Propozycja zakłada, że łączeniu będą mogły podlegać niepubliczne FIZ zarządzane przez to samo towarzystwo (tj. FIZ, których certyfikaty nie są sprzedawane w drodze oferty publicznej ani nie są notowane na rynku regulowanym).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX