Kopytowska Maria, Nowe kompetencje organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z wprowadzenia e-CRUB

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe kompetencje organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z wprowadzenia e-CRUB

Głównym celem wprowadzenia systemu e-CRUB przez nowelizację Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 2022 r. jest umożliwienie organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego sprawdzania za pomocą tego systemu, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, uprawnień budowlanych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bez konieczności okazywania przez te osoby kopii posiadanych uprawnień. Zmiana obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX