Sługocka Martyna, Nowe definicje w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Nowe definicje w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jak wiele aktów prawnych ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm., dalej jako: Upzp) zawiera definicje pojęć, które zostają w niej użyte. Reforma planowania przestrzennego, która weszła w życie 24 września 2023 r. znacząco rozszerzyła ich katalog, a celem tego rozszerzenia było ułatwienie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX