Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autor:

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym w praktyce

W komentarzu Autor omawia regulacje wynikające z nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3.04.2018 r. Omówione zostają przede wszystkim takie kwestie, jak: skarga nadzwyczajna, zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym sędziów, zmiany w strukturze Sądu Najwyższego czy instytucja ławników w SN. Komentarz uwzględnia wszystkie dotychczasowe nowelizacje ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?