Jarzyński Piotr, Nowa umowa rezerwacyjna a ochrona nabywców mieszkań

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowa umowa rezerwacyjna a ochrona nabywców mieszkań

Nowa ustawa deweloperska wprowadza istotną zmianę dotyczącą zasad i trybu zawierania oraz treści umowy rezerwacyjnej. Stanie się ona nową umową nazwaną, podczas gdy dotychczas nie była uregulowana w prawie i funkcjonowała jako umowa nienazwana prawa cywilnego, którą zawierano zgodnie z zasadą swobody umów. Skutkiem zmiany będzie lepsza pozycja nabywcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX