Szymecka-Wesołowska Agnieszka, Nowa regulacja urzędowych kontroli żywności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowa regulacja urzędowych kontroli żywności

Celem niniejszego komentarza praktycznego jest przedstawienie znaczenia, jakie dla branży spożywczej niesie ze sobą aktualne unijne rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych, które obowiązuje od 14 grudnia 2019 r. Komentarz wskazuje, w jakim stopniu rozporządzenie wpływa na przedsiębiorstwa sektora spożywczego oraz czy i jakie nowe kompetencje zyskają organy administracji publicznej zajmujące się w Polsce urzędową kontrolą żywności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX