Bursztynowicz Michał, Nowa procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - konsekwencje dla inwestorów i JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Nowa procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - konsekwencje dla inwestorów i JST

Procedura uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dalej pr. bud., od zawsze była dość niejasna i sprawiała zarówno inwestorom jak i organom wiele trudności. Dnia 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja pr. bud., która w założeniu ma uprościć tę regulację. W komentarzu wyjaśniono podstawowe założenia nowych przepisów a także skutki ich stosowania dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX