Nowa procedura gospodarcza - reforma KPC - OpenLEX

Rzewuski Maciej, Nowa procedura gospodarcza - reforma KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Nowa procedura gospodarcza - reforma KPC

Specyfika obrotu gospodarczego w powiązaniu z profesjonalnym charakterem działalności prowadzonej przez przedsiębiorców skłoniła polskiego ustawodawcę do przywrócenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Nastąpiło to mocą ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany w założeniu mają zapewnić szybsze i sprawniejsze rozpoznawanie spraw o charakterze gospodarczym .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?