Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Nowa polityka miejska – szanse i zagrożenia

Nowelizacją z 2014 r. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju dodano m.in. przepisy dotyczące polityki miejskiej. Jakie są szanse i zagrożenia związane z jej planowaniem i prowadzeniem? Odpowiedź na to pytanie wymaga analizy ustawowo określonych celów, charakteru, sposobu oraz form tej polityki. W niniejszym komentarzu podjęto próbę takiej analizy. Nie ulega wątpliwości, że prawodawca wprowadził w tym zakresie specyficzne rozwiązania na rzecz rozwoju miasta. Budzą one różne spostrzeżenia, ale i nasuwają pewne wątpliwości, zarówno na tle przepisów ustawy, jak i w kontekście dyskusji nad uchwałą w sprawie Krajowej Polityki Miejskiej z 2015 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?