Osiecka Ewa, Nowa podstawa programowa w przedszkolu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Nowa podstawa programowa w przedszkolu

W nowym rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej uwzględniono m.in. uwagi w zakresie opisu zadań przedszkola, opisu osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, jak również opisu warunków i sposobu realizacji zadań. Część treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego została w związku z uwagami przeformułowana i uporządkowana. Komentarz opisuje zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, obowiązujące od 1 września 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX