Nowa forma wsparcia dla JOPS w zakresie organizacji opieki wytchnieniowej - OpenLEX

Bochenek Michał, Nowa forma wsparcia dla JOPS w zakresie organizacji opieki wytchnieniowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Nowa forma wsparcia dla JOPS w zakresie organizacji opieki wytchnieniowej

Wstęp

Od stycznia 2021 r. jednostki organizacyjne pomocy społecznej (JOPS) w gminie lub powiecie mogą realizować rządowy program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Truizmem jest stwierdzenie, że codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Członkowie rodzin, de factoopiekunowie nieformalni, muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą. Oznacza to najczęściej życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ma na celu przede wszystkim odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Z kolei dla JOPS czynnikiem niewątpliwie istotnym, aby aplikować o dotację na realizację programu, jest aspekt dodatkowych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX