Jarzyński Piotr, Nowa decyzja o zakazie zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z planem miejscowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Nowa decyzja o zakazie zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z planem miejscowym

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - dalej: nowelizacja -wprowadzająca dużą reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego dodała od 24 września 2023 r. nowy art. 35a do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dalej: u.p.z.p. Przewiduje on w przypadku zmiany zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) wydanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta nowego rodzaju decyzji zakazującej właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zagospodarowania terenu w sposób sprzeczny z obowiązującym planem miejscowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX