Bartosiewicz Adam, Noty korygujące

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Noty korygujące

Faktura VAT pełni szczególną funkcję dla odbiorcy. Jest bowiem dokumentem potwierdzającym poniesienie kosztów oraz dokumentującym podatek naliczony. Cechy te zasadniczo przysługują tylko fakturze prawidłowej. Zdarza się, że na fakturach występują pewne drobne pomyłki. Zasadnym jest, aby to odbiorca faktury mógł skorygować wadliwą treść faktury. Służą temu noty korygujące.

1. Wprowadzenie

Podatnicy kupujący towary lub usługi od podatników VAT czynnych otrzymują faktury VAT, potwierdzające dokonanie tej czynności. Faktura VAT pełni szczególną rolę i to nie tylko na gruncie podatku od towarów i usług, ale także na gruncie podatku dochodowego. Dla nabywców towarów i usług jest bowiem podstawowym dowodem poniesienia kosztów. Z kolei na gruncie podatku od towarów i usług, faktura jest jedynym dokumentem dla zakupu towarów i usług, z którego wynika podatek naliczony. Dokumenty te powinny być rzetelne (zgodne z rzeczywistością) i niewadliwe (wystawione w myśl obowiązujących przepisów). Co prawda...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX