Szłyk Katarzyna, Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2012 r.
Autor:

Nostryfikacja świadectw szkolnych i świadectw maturalnych

Opracowanie kompleksowo przedstawia problematykę uznawalności świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą – w drodze nostryfikacji, jak też bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji. Omówiono kwestie dotyczące nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą oraz przedstawiono procedurę nostryfikacyjną: wymogi dotyczące złożenia wniosku o przeprowadzenie nostryfikacji, organ nostryfikacyjny i jego właściwość, wydawanie zaświadczeń stwierdzających równorzędność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem ukończenia szkoły (świadectwem dojrzałości, dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe), a także posługiwanie się nimi w obrocie prawnym. Przedstawiono również sposoby legalizacji świadectw uzyskanych za granicą oraz wskazane zostały zasady obowiązujące przy ustalaniu równorzędności świadectw. Komentarz kierowany jest do organów nostryfikacyjnych i dyrektorów szkół oraz wszystkich osób zainteresowanych dokonaniem nostryfikacji świadectwa szkolnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX