Sondej Marek Zbigniew, Niezgłoszenie w ustawowym terminie zmiany umowy spółki z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a skuteczność rozporządzenia nieruchomością na jego pokrycie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Niezgłoszenie w ustawowym terminie zmiany umowy spółki z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, a skuteczność rozporządzenia nieruchomością na jego pokrycie

Kwestia skutków nieujawnienia w zawitym terminie zmiany umowy spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym ma duże praktyczne znaczenie, w szczególności gdy przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższanego kapitału zakładowego ma być prawo własności nieruchomości. W praktyce chodzi o odpowiedź na pytanie, czy wspólnik, który przeniósł nieruchomość na spółkę, wskutek niedojścia kapitalizacji do skutku staje się na powrót jej właścicielem, czy też konieczne jest zawarcie ze spółką umowy rzeczowej obejmującej zwrotne przeniesienie własności nieruchomości, ewentualnie – w razie odmowy – wytoczenie przeciwko spółce powództwa o nakazanie złożenia oświadczenia woli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX