Kwiatkowska-Cylke Marta, Niezbędność przetwarzania danych jako warunek konieczny dla wypełnienia obowiązku prawnego administratora

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Niezbędność przetwarzania danych jako warunek konieczny dla wypełnienia obowiązku prawnego administratora

1.Wstęp

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych jest jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przepis, o którym mowa, nie stanowi jednak samodzielnej podstawy legalizacyjnej i wymaga, w myśl art. 6 ust. 3 RODO, wskazania odpowiedniego przepisu prawa unijnego lub prawa krajowego, który ustanawia ciążący na administratorze danych obowiązek prawny, do wypełnienia którego niezbędne będzie przetwarzanie danych.

2.Wskazanie odpowiedniego przepisu prawnego jako podstawy legalizacyjnej

Podstawami prawnymi relewantnymi z punktu widzenia omawianej regulacji będą przepisy prawne o charakterze powszechnie obowiązującym, które mogą zostać bezpośrednio zastosowane. Określenie właściwych krajowych przepisów, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX